Gdynia ul. Kostki Napierskiego budynek mieszkalny wielorodzinny