Say hello.

Pracownia Projektowa FRONT sp. z o.o.

Pomorski Park Naukowo – Technologiczny

Al. Zwycięstwa 96/98, budynek 2, lokal D-11, 81-451 Gdynia

NIP: 5862339532

REGON: 381961543

KRS: 0000760938

Kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł, wpłacony w całości.

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VIII Wydział KRS