Warszawa/ ul.Okopowa

~ 6 850 m2

Informacje

Rodzaj inwestycji:

budynek mieszkalno-biurowo-usługowy

Data projektu:

2023 rok

Faza inwestycji:

projekt architektoniczno-budowlany

Łączna ilość lokali mieszkalnych:

94

Łączna ilość lokali usługowych:

1

Łączna ilość lokali handlowych:

1

Łączna powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych / usługowych:

~ 6 075 m2

Ilość kondygnacji:

IV - XII

Inwestycja zlokalizowana jest w Warszawie w dzielnicy Wola na skrzyżowaniu ul. Okopowej z ul. Leszno. W budynku zaprojektowano 94 lokale mieszkalne. W parterze budynku wydzielono 1 lokal biurowy i  6 lokali usługowych  dla usług, stanowiących uzupełnienie funkcji mieszkaniowej i niezakłócających jej. Wysokość budynku jest zróżnicowana i waha się 29,0 – 41,0 m i od 4 – 12 kondygnacji. Budynek przekryty jest dachem płaskim. W części podziemnej budynku mieści się 3- poziomowa hala garażowa dla 111 miejsc postojowych. Ze względu na rangę miejsca budynek wykończony będzie materiałami wysokiej jakości. Elewacje w części zostaną obłożone płytami gresowymi lub cegłą licową w kolorze złamanej bieli, tarasy i balkony deską kompozytową w kolorze naturalnego drewna, natomiast dachy kruszywem ozdobnym.

Od strony południowej ściana frontowa budynku została usytuowana w obowiązującej linii zabudowy, w „ostrej granicy działki” wzdłuż wyznaczonej pierzei ciągłej. Wschodnia i zachodnia ściana szczytowa budynku została zaprojektowana bez okien lub drzwi i jest usytuowana bezpośrednio przy granicach działki, w sposób umożliwiający przyszłą kontynuację zabudowy wzdłuż ul. Leszno.

Projektowany teren jest płaski, co jest związane z jego położeniem na stropodachu garażu. Na terenie planuje się zastosowanie zieleni ekstensywnej – mieszanki traw, ziół i rozchodników, w formie tzw. “łąki kwietnej” oraz zieleni ozdobnej –  krzewów i drzew niskopiennych.