Gdańsk/ ul. Na Stępce

~ 3 800 m2

Rzut

Informacje

Rodzaj inwestycji:

dwa budynki mieszkalno- usługowe w zabudowie zwartej

Data projektu:

2022 rok

Faza inwestycji:

projekt budowlany

Łączna ilość lokali mieszkalnych:

68

Łączna ilość lokali usługowych:

2

Łączna powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych / usługowych:

~ 3 800 m2

Ilość kondygnacji:

V

Inwestycja zlokalizowana jest w Gdańsku Śródmieściu na skrzyżowaniu ul. Na Stępce z ul. Długa Grobla, w sąsiedztwie wyspy Ołowianki. Projekt zakłada budowę dwóch budynków w zabudowie zwartej. Od strony ul. Na Stępce zlokalizowano budynek mieszkalno – usługowy z lokalami usługowymi na parterze, natomiast od podwórza budynek wyłącznie o funkcji mieszkalnej. Części nadziemne budynków stykają się ze sobą, tworząc wizualną całość.  W budynkach zaprojektowano łącznie 68 apartamentów oraz 2 lokale usługowe. Pod całością inwestycji zaprojektowano garaż podziemny dla 26 samochodów osobowych.

Wysokość, gabaryty oraz rodzaj dachu zostały dostosowane do istniejącej zabudowy historycznej.

Forma budynków historyzująca, nawiązująca kształtem do przedwojennych kamienic. Długie elewacje budynków zostały wizualnie  podzielone poprzez wysunięcie fragmentów elewacji i zakończenie ich trójkątnymi szczytami.  Budynek V- kondygnacyjny zostanie przykryty dachem dwuspadowym o dużym nachyleniu.  Ze względu na rangę miejsca budynek wykończony będzie materiałami wysokiej jakości. Dach zostanie pokryty dachówką ceramiczną, natomiast elewacje wykończone będą cegłą, która dominuje w sąsiedztwie. Dla urozmaicenia elewacji zastosowano dekoracyjne ceglane pasy w formie wysuniętych gzymsów  o zróżnicowanym sposobie ułożenia cegieł. W kontraście do historyzującej formy i materiałów elewacyjnych w budynku zastosowano duże przeszklenia w prostych ramach i minimalistyczne, szklane balustrady balkonowe. Stolarkę okienną i drzwiową projektuje się w taki sposób, aby jej podział i wymiary odpowiadały elementom historycznym.

Dla zwiększenia komfortu mieszkania poddaszowe zostały doświetlone przez lukarny i okna połaciowe.

Teren inwestycji zlokalizowany jest przy wodnym kanale Na Stępce i Motławie. Rzędne terenu wokół budynku wahają się w przedziale od  + 1, 60 do + 2,2 m.n.p.m. Ze względu na wysoki poziom wód gruntowych podziemna część budynku jest wykonana w technologii “ białej wanny” z betonu odpowiedniej grubości i klasy wodoszczelności, który zapewnia odporność na przenikanie wody do wnętrza budynku.