Competitions.

Ośrodek badawczo – rozwojowy
centrum techniki morskiej w Gdyni

Leśny ogród botaniczny w Marszewie

Kampus collegium medicum w Bydgoszczy